Zašto je Presveto Srce Isusovo u plamenu?

Slika Presvetog Srca u plamenu izravno je iz privatnih objava svete Margarete Marije Alacoque, ali je također vrlo biblijska.

Mnogi prikazi Presvetog Srca prikazuju plamen koji dolazi iz vrha Isusova srca. Ova vrsta simbolike nije korištena u Crkvi sve do 17. stoljeća, kada je sveta Margareta Marija Alacoque imala privatnu objavu Isusa, piše portal Aleteia.

Zapisala je sve riječi koje joj je Isus rekao, a posebno je spomenuo “plamen” koji dolazi iz njegova srca. “Moje Božansko Srce tako je raspaljeno ljubavlju prema ljudima da više ne može u sebi zadržavati plamenove svoje žarke ljubavi, već ih mora razasuti i očitovati im se (čovječanstvu) kako bi ih obogatilo dragocjenim milostima posvećenja i spasenja potrebnim da ih povuče iz ponora propasti.”

Biblijske veze

Ideja da je Bog povezan s “vatrom” također je vrlo biblijska. Sam Bog otkrio je svoje ‘ime’ Mojsiju usred ‘gorućeg grma’. Ondje mu se ukazao anđeo Gospodnji kao vatra što je plamtjela iz grma. Kad je pogledao, iako je grm bio u plamenu, nije gorio. (Izlazak 3, 2)

Bog ih je također “prethodio danju pomoću stupa oblaka da im pokaže put, a noću pomoću stupa ognja da im da svjetlost”. (Izlazak 13, 21). Isus je koristio vatru kako bi prenio svoju želju širenja svoju ljubav na cijelo čovječanstvo. Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! (Luka 12, 49)

Čak se i Duh Sveti pojavio na Pedesetnicu u liku ‘ognjenih jezika’ (Djela 2, 3).

Iako se može činiti čudnim vidjeti Presveto Srce Isusovo u plamenu, to je simbol koji uz svoje podrijetlo ima biblijske veze iz privatnih otkrivenja svete Margarete Marije Alacoque.