Živa krunica, s osvrtom na Svetog Ignacija Loyolskog

Tijekom misijskog mjeseca listopada, Papinska misijska unija i Papinska misijska djela odlučili su objavili niz razmišljanja o Pauline Jaricot, utemeljiteljici Papinskog misijskog djela za širenje vjere.

Niz razmišljanja naslovljen Upoznati Pauline Mariu Jaricot i meditirati o misijama Crkve podijeljen je po danima – jedno razmišljanje za svaki dan u listopadu, a tekstove na hrvatskom jeziku pripremila su Papinska misijska djela BiH.

Očenaš

Jedno od pitanja koje se nameće jeste: kako plodno moliti krunicu? Paulina se oslanja na metode moljenja Ignacija Lojolskog (1491.-1556). „Sveti Ignacije predlaže tri metode za moljenje krunice - Prva metoda sadrži tri načina molitve, prvi način: upućivanje na značenje riječi - Paulinina metoda o Oče Našu i Zdravo Mariji“ (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, op. cit., str. 83). Druga metoda, koju je prihvatio Sveti Ignacije, je kontemplacija: „Učiniti misterij prisutnim i plodonosnim promišljanjem o njemu - Pronalazak Isusa u Hramu - Sakupljanje meda božanske mudrosti, razmatranje o ljudima, njihovim riječima, njihovim djelima“ (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, op. cit., Str. 96). Treća metoda Sv. Ignacija koju će Paulina upotrijebiti i predložiti svojim suradnicima i prijateljima čitateljima naziva se „primjena osjetila“. „Najjednostavnija, najlaganija, najslađa: primjena osjetila - Prenosi okus Boga, spoznaju njegovih otajstava, nježnost ljubavi – krunjenje trnjem“ (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, op. cit., str. 110 ). Prva metoda, preuzeta iz vježbi Svetog Ignacija, sastoji se u „izgovaranju glasne molitve na način da se, s razmakom od jednog udaha, odvoji svaka od riječi koje ju sastavljaju, okupirajući za to vrijeme vlastiti um, ili sa značenjima ovih riječi, ili s dostojanstvom osobe koju se moli, ili s vlastitom nedostojnošću“ (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, op. cit., str. 83). Meditirajmo, na primjer, o drugom radosnom otajstvu, Pohodu, zadržavajući se na značenju riječi. Prvo što treba učiniti je zaustaviti se na riječi Pater ili Oče naš i podići svoje srce k Bogu, našem Ocu, znajući da je On Stvoritelj svega što postoji, Otac o kojem trebamo promišljati i kojeg trebamo častiti. Bože, Oče naš koji si na nebesima, čija providnost raspolaže svime za naše dobro i za tvoju slavu, po našem Spasitelju tvome sinu Isusu, za posvećenje duša... Neka se sveti tvoje ime, kako je bilo u ovom otajstvu, od Marije, od Elizabete, od Ivana Krstitelja, da bude tako u mom srcu i u svim mojim djelima; da bude tako u mojoj obitelji, i u cijelom svemiru... Dođi kraljevstvo tvoje i neka se zauvijek nastani u mojoj duši, kroz Isusa i Mariju, kao što je bilo u duši onog djeteta koje od utrobe svoje majke do svoje smrti nikada nije odstupilo od poslušnosti koju ti je dugovao... Budi volja tvoja, itd. Slatka volja! Sreća anđela na nebu; a na zemlji jedino zadovoljstvo pravednika! ... Daj nam danas itd... Oprosti nama, itd... I ne uvedi nas u napast, itd... Sačuvaj me od svake slabosti, dobrovoljnog odvraćanja pažnje, dosade, iskušenja tijekom ovog desetnice... „Izbavi nas od zla ... i po zaslugama Isusa i Marije u ovom otajstvu, usadi mi takvu odbojnost prema nedostacima suprotnim vrlinama koje oni prakticiraju, da se ne prestajem boriti i hodati njihovim stopama“ (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, cit. djelo, str. 85).

Zdravo Marijo

Metoda se odnosi i na riječi iz Zdravo Marijo. Paulina predlaže uzeti tajnu uskrsnuća. „Zdravo Marijo... U sjedinjenju sa svojim božanskim Sinom, s cijelim nebeskim sudom, gdje je slavno uskrsnuo, dolazi kako bi okončao tvoje boli ... Zdravo Marijo... Ne, od sada pa nadalje, tvoje ime više neće označavati strašnu gorčinu tjeskobe i boli, već će imati značenje Kraljice, nakon što je tvoj Sin ušao sa svojim uskrsnućem u slavu i svemoć koja mu je pripala ... Milosti puna ...“ (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, op.cit., Str. 85).

Onaj za kojim je srce Marijino uzdisalo, onaj koji je bio mrtav, taj sin, tvoj Sin, vama je vraćen u život; raduj se svojoj sreći, o Majko, i dopusti mi da u njoj sudjelujem „...Ovo su neke od Paulinih ideja i prijedloga. I, nadalje, Moli za nas grešnike itd... jer je djelo našeg spasenja djelo milosrđa; i, uvijek krhki, uvijek grešni, moramo biti podignuti, da tako kažemo, u svakom trenutku... Posreduj kod svog božanskog Sina kako nam nikada ne bi prestao pružati zaštitničku ruku; da nam ne dopusti da padnemo u smrtni grijeh; ili, ako nam se ikada dogodi ova strašna nesreća, neka nam pomogne da odmah učinimo pokoru... itd.“ (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, op.cit., Str. 86).

Ova metoda koju su svi pozvani da primjenjuju nije indikacija koja zahtijeva da svi koriste iste ideje, iste misli. Nije riječ o trasiranju vlastitih ideja na ovim ovdje navedenim. Umjesto toga, radi se o izgovaranju navedenih riječi, o meditiranju nad njima, o njihovom povezivanju s Bogom, Gospodinom Isusom, Marijom i našim spasenjem. Moramo ih približiti otajstvima spasenja, otajstvu koje želimo meditirati, uloživši u to sve svoje srce i svu potrebnu jednostavnost.

Označeno u