Evanđelje dana, 20.11.2020.

Evanđelje dana:

Lk 19, 45-48 U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram i poče izgoniti prodavače. Kaže im: "Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!" I danomice naučavaše u Hramu. A glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi. Svećenik: vlč. Dario Levanić.