Evanđelje dana, 23.11.2020.

Evanđelje dana:

Lk 21, 1-4 U ono vrijeme: Kad Isus pogleda, vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. I reče: »Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.« Riječ Gospodnja. Svećenik: vlč. Marko Torbar.