Evanđelje dana, 25.8.2021.

Evanđelje dana:

Mt 23, 27-32 U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove.

Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće.

Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.« »Jao vama, pismoznanci i farizeji!

Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima te govorite:

'Da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo bili njihovi sudionici u prolijevanju krvi proročke.'

Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi ubojica proroka. Dopunite samo mjeru otaca svojih!«

Svećenik: don Josip Ulić.