Evanđelje dana, 28.11.2020.

Evanđelje dana:

Lk 21, 34-36 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: "Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega." Svećenik: don Danko Kovačević.