Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.05.2023.

„Draga djeco! Pozivam vas da idete u prirodu i molite da Svevišnji govori vašem srcu i da osjetite snagu Duha Svetoga da bi svjedočili ljubav koju Bog ima za svako stvorenje.

Ja sam s vama i zagovaram za vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Označeno u