Gospina poruka preko vidioca Ivana Dragičevića, 27.9.2016.

"Draga djeco, čak i danas, pozivam vas da se moli u ovo vrijeme, za sve one koji pate, koji žive svoj način od križa.

Molite se za njih, tako da bi i oni prihvatili križ kao božju volju i da tako Bog dobiva slavu kroz njih ".

Označeno u