Gospina poruka preko vidjelice Mirjane, 18.3.2020.

Draga djeco, moj Sin kao Bog je uvijek gledao iznad vremena. Ja kao njegova majka po njemu vidim u vremenu.

Vidim lijepe i žalosne stvari. Ali vidim da još ima ljubavi i da treba učiniti da ju se spozna. Djeco moja, ne možete biti sretni ako ne ljubite jedni druge, ako nemate ljubavi u svakoj situaciji i u svakom momentu svoga života. I ja kao Majka vam dolazim po ljubavi. Da vam pomognem da spoznate pravu ljubav da spoznate moga Sina. Zato vas pozivam da uvijek iznova sto vise zeđete za ljubavlju, vjerom i nadom. Jedini izvor s kojeg možete piti je pouzdanje u Boga, moga Sina. Djeco moja u momentima nemira i odricanja vi samo tražite lice moga Sina. Vi samo živite njegove riječi i ne bojte se. Molite i ljubite iskrenim osjećajima, dobrim djelima i pomozite da se svijet promijeni i moje srce pobijedi. Kao i moj Sin i ja vam kažem ljubite jedni druge jer bez ljubavi nema spasenja. Hvala vam djeco moja.