Sve je tako povezano, kada gledamo očima neba.
Bila je večer. U crkvi su bila ugašena sva svijetla – osim jednog koje…
Njezino sjećanje
U ono vrijeme: Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime.
Ona nije imala straha,jer sve u njoj bijaše Ljubav.