Don Josip Mužić: BOJKOTIRATI POTROŠAČKI BOŽIĆ

U prošloj emisiji “Riječ i život” od ponedjeljka 17.12.2018. imali smo priliku na par minuta čuti i nekoliko misli don Josipa Mužića, koji je skrenuo pozornost na to da kršćanin koji želi doživjeti Božić mora potražiti jedan drugi, drugačiji put.

Današnje slavlje Božića je u znaku potrošnje, a malog Isusa je zamijenio Djed Božićnjak. Moramo biti svjesni da živimo u svijetu koji je kulturološki bezbožan. Kršćanin se mora povući, sabrati se kako bi bio kadar u sebi čuti Boga.

Vrijeme Adventa je izvrsna prigoda za obnoviti susret s Bogom. Krist nije došao da nas optereti s moralnim zahtjevima, trapljenjem, došao je da imamo život u izobilju, da živimo u radosti, i apostolima je obećao stostruko već na zemlji, a kršćanin sam može vidjeti da li mu ono što dobiva ovih dana donosi sreću ili ne.

U predbožićno vrijeme trebalo bi potražiti drugačiji put. Mislim da se možemo poslužit i iskustvom komunizma koji ga se sjećaju. Znači, sve ono što nam većina nudi tj. današnji potrošački svijet treba bojkotirati i za to naći drugo vrijeme. Kupovati kasnije, iza ovog vremena npr, kad budu sniženja, ići u neko drugo vrijeme na kuhano vino i kobasice i sl. isključiti se s televizije i interneta, ako je moguće. Posvetiti više vremena molitvi, druženju s ljudima, potrebnima, i vidjet ćemo da će biti više mira, optimizma i nade, koliko nam god bilo teško možemo sve ovo prebrodit, ako smo s Bogom. Nemamo se čega bojat.

Zamka je da mi taj drugi put očekujemo od svjetskih moćnika, kaže don Jozo. I mediji ih pobožanstvene i oni postanu mala božanstva. No ako oni i mogu dati neko blagostanje, slogu, pravednost u društvu… na zemlji oni ne mogu dati ono za što je čovjek stvoren, ono što treba čovjekovoj duši. Ne bi smjeli pristajati na tu igru pobožanstvenjenja ljudi, a mi smo nasjeli na tu neku igru koju onda plaćamo i svojim životima…

Materijalno je potrebno, ali ne smijemo dopustiti da nas ono zarobi. Kod situacije iseljavanja, don Jozo misli kako to nije toliko uvjetovano materijalnom situacijom, tj. nije to prije svega jer je netko imao iskustvo gladi, nego prije svega nepravde, da im nije im dana jednaka šansa kao i drugima i da su jednostavno stvari trebale bit drugačije, a nisu…

Josip Mužić, sin Ivana i Vlaste,rođen je 28.IV. 1961. U Splitu gdje je završio osnovnu školu. U Rimu završava gimnaziju i upisuje se na sveučilište La Sapienza gdje na fakultetu filozifije diplomira s najišim ocjenama. Na papinskom sveučilištu Lateranum postiže bakalaureat iz teologije, a na Ateneu Antonianum postiže doktorat iz filozofije (summa cum laude). Specijalizaciju iz teologije pohađao je u Španjolskoj na Navarskom sveučilištu gdje je nakon magisterija obranio i doktorat koncem 1933., također summa cum laude.

Od 1955 stalno je zaposlen i predaje na KBF-u Sveučilišta u Splitu razne kolegije, a isto tako i na drugim fakultetima. U zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja filozofije izabran je 2013. Pročelnikom katedre filozofije KBFu Sveučilišta u Splitu biran je više puta. Na istom fakultetu član je iše povjerenstava, voditelj poslijediplomskog studija i član uredništva časopisa Crkva u svijetu.

Zaređen je za svećenika 1992. u Rimu od Svetoga Oca Ivana Pavla II.
Već kao laik bio je aktivni sudionik u životu Crkve u Hrvata. Sudjelovao je na Splitskoj sinodi (1986-87), a kao izaslanik Biskupske konferencije na raznim međunarodnim skupovima. Od 1966. Bio je član vijeća za laike, pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji a 1988.-2001. Predsjednik nadbiskupijskog vijeća za mlade u Splitu.

Pastoralno djeluje kao upravitelj crkve sv. Filipa Nerija i dušebrižnik. Od svećeničkog ređenja redovito godišnje u više navrata drži duhovne vježbe u zemlji i inozemstvu. Posljednjih deset godina ima mjesečnu emisiju Sjaj istine na Radio Mariji i daje duhovnu asistenciju bolesničkom hodočašću u Lurd. Organizirao je i vodio više pokorničkih hodočašća pješke i to: Solin-Rama; Solin-Marija Bistrica; Split-Rim; Split-Kotor. Od 2003. Barem jednom godišnje vodi susrete za bračne parove i djecu.

Autor je sljedećih objavljenih djela: Filozofska metodolgija (2007), Ugađanje duše. Priručnik za ispitivanje savjesti (2011.) i Rat protiv čovjeka (2015). Priredio je nekoliko knjiga i objavljivao članke, studije i prijevode u raznim domaćim i stranim revijama. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim simpozijima, pod njegovim mentorstvom je obranjeno više desetaka diplomskih ili završnih radova. Od 2007. Do 2011 vodio je znanstvni projekt Metafizičko utemeljenje ljudske osobe. Član je Matice Hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva te Hrvatskog bioeetičkog društva. Dobitnik je više priznanja za humanitarno djelovanje. Uvršten je u prestižno izdanje američkog biografskog instituta (ABI) Five Hundred Leaders of Influence (1996) i dobitnik je međunarodnog priznanja Twentieth Century Achivment Award (1995).

(Biografija – preuzeta iz nove knjige knjige don Josipa Mužića – Ilija Gromovnik. Prorok posljednjih dana.) Priredio:medjugorje-info.com

Označeno u