Ja pišem Gospi Kraljici Mira, da moli milost od svoga Sina, da s Neba pošalje presveti dar, pošalje mir u Vukovar

Molitva Gospi Kraljici Mira za Vukovar

Ja pišem Gospi Kraljici Mira,

da moli milost od svoga Sina,
da s Neba pošalje presveti dar,
pošalje mir u Vukovar.

Prošli su dani, godine lete,
majka još uvijek čeka svoje dijete,
u suzama gorkim svoju bol guši,
u molitvi Gospi traži lijek duši.

Zašto sad dirate te gorke rane,
zašto vraćate krvave dane?

U grad koji u suzama živi,
u grad kojem se čitav svijet divi.

Ne diraj Vukovar, ne diraj mu rane,
ne unosi nemir u već tužne dane.

Ne žalosti dijete što se oca sijeća,
jer tomu je jedina radost i sreća.

O Presveta Gospo, Majko naša sveta
Kraljice Hrvata, anđeoskih četa.
Vukovar nam čuvaj od paklenih sila,
ti Majčice draga, Gospo naša mila.

Nek Vukovar živi od ljubavi tvoje,
a ti Majko čuvaj svako dijete svoje.
INebeskim plaštem štiti sviju nas,
o Nebeska Majko moli za sve nas.

Označeno u