Mons. Cavalli posjetio Poljski hodočasnički dom u Međugorju

Družba katoličkog apostolata Palotinaca iz Poljske sredinom 2021. godine u Međugorju je otvorila svoju podružnicu, tzv. „Poljsku hodočasničku kuću apostola Kraljice mira“.

U ponedjeljak 7. ožujka 2022. poljsku hodočasničku kuću posjetio je i novi apostolski vizitator za župu Međugorje, mons. Aldo Cavalli. U kapelici su zajedno molili za mir u Ukrajini, a nakon toga mons. Cavalli je sa prisutnim svećenicima palotincima, vlč. Łukaszom Górzyńskim i njegovim subratom porazgovarao o njihovom poljskom hodočasničkom domu i ulozi palotinaca u Međugorju.

Podsjetimo kako je Poljski hodočasnički dom zapravo misijska kuća poljske palotinske Provincije Krista Kralja iz Varšave: Dom za hodočasnike, za duhovne obnove…

Cijeli ovaj projekt je bila ideja pokojnog mons. Henryka Hosera (koji je i sam pripadao palotinskoj provinciji). On je našao smještaj, angažirao se pri njegovom realiziranju i osigurao je biskupsko priznanje i službenu dozvolu crkve za boravak svećenika palotinaca ovdje i dozvolu da imaju vlastitu kapelicu. Njegova posljednja želja bila je da može blagosloviti kuću, ali ga je u tome, nažalost, pretekla sestrica smrt.

Konkretno poslanje kuće je onako kako je želio mons. Hoser: da ovo bude kuća duhovne formacije poljskih hodočasnika. Cijelo vrijeme prisutni svećenici rade u suradnji sa franjevcima u župi koji im u svemu puno pomažu.

Ponekad imaju duhovne obnove za poljske hodočasnike, ponekad su duhovna pratnja već organiziranim hodočašćima, organiziraju kateheze i predavanja na temu duhovnosti Međugorja… ali glavni cilj im je pružiti poljskim hodočasnicima ispravnu crkvenu duhovnost, temelje kršćanskog duhovnog života kako bi, nakon povratka kućama, mogli preuzeti na isparavan način aktivnije uloge vjernika laika u svojim župama. Kako bi bolje mogli služiti Crkvi. Kad odlaze iz Međugorja da budu sposobni Gospinu poruku prenositi drugima na teološki ispravan način: s naglaskom na rast u vjeri i traženje susreta sa živim Bogom!