Proslava blagdana Rođenja Blažene Djevice Marije u Međugorju

U petak 8. rujna proslavljen je u Međugorju blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Mala Gospa. Svete mise slavljene u župnoj crkvi bile su u 7, 8, 11 i 18 sati.

Večernju sv. Misu u 18. sati predslavio je fra Mario Knezović. Danas nije bilo organizirane molitve Križnog puta na Križevcu u 14 sati.

Prijavljene hodočasničke skupine u međugorski ured informacija bile su iz Njemačke, Austrije, Engleske, Irske, Amerike, Italije, Francuske, Španjolske, Nizozemske, Koreje, Slovenije, Ukrajine, Češke, Portugala, Poljske i Libanona. Molitvom i pjesmama na svojim jezicima veličali su i čestitali Mariji njezin rođendan.

Inače, Blagdan Male Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe: najprije na kršćanskom Istoku, a od 7. stoljeća i na Zapadu.

Znamo da je ovdje u Međugorju Gospa povjerila vidiocima kako je njezin pravi rođendan zapravo 5. kolovoza. Da taj dan ima nekakve veze s Marijom, odnosno da u katoličkom puku postoji marijanska tradicija vezana uz taj dan, potvrđuje i koincidencija da je to blagdan Gospe Snježne,odnosno posvete bazilike svete Marije Velike (Santa Maria Maggiore) u Rimu.

Blagdan nosi ovaj naziv prema legendi nastaloj u 13. stoljeću, po kojoj se u noći 3. kolovoza 352. Gospa ukazala tadašnjem papi Liberiju i rimskome patriciju Ivanu. U tom ukazanju naredila im je da joj u čast izgrade crkvu na mjestu koje će biti obilježeno snijegom. Snijeg je pao 5. kolovoza na Eskvilinu, jednom od sedam rimskih brežuljaka. Papa Liberije je osobno obilježio granice buduće bazilike, te po njemu nosi i naziv Liberijanska bazilika. To je slavna rimska bazilika, jedna od četiri tzv. "velike bazilike". Naknadno ju je preuredio papa sv. Siksto III., te je, u spomen Efeškog sabora na kojem je donesena dogma o Marijinom Bogomajčinstvu, posvetio Presvetoj Bogorodici.

U nastavku pogledajte našu fotogaleriju koju smo danas zabilježili u Međugorju: