Seminari za djevojke u Međugorju

Školske sestre franjevke iz Mostara započinju sa seminarima za djevojke u Kući mira (Domus Pacis) u Međugorju za ovu školsku godinu.

Prvi seminar za djevojke 8. i 9. razreda održat će se od 22. do 24. rujna. Prijave kao i sve informacije o seminaru možete dobiti na broj 063/748-107 (s. Anđela). Želeći se vratiti svojoj prvotnoj karizmi, sestre su, između ostaloga, počele organizirati molitveno-odgojne susrete za djevojke koji se od 1993. godine redovito održavaju tijekom školske godine. Svrha ovakvih susreta je pomoći djevojkama da otkrivaju smisao i vrijednost života te kroz molitvu i druženje produbljuju svoju vjeru i upoznaju uzvišenost i ljepotu poziva žene.

Mnoge od njih posvjedočile su kako su, zahvaljujući seminarima, postale bliže Bogu i kako im je molitva postala svagdanja potreba koja mijenja i hrani njihov život. Molitveni susreti predviđeni su za različite uzraste, od trinaeste godine pa do odrasle dobi (studentice i radnice) i ispunjeni su različitim sadržajima. Molitveni susreti imaju svoj dnevni red i program kao i određenu temu koja je kršćanski utemeljena i mladima životno bliska.

medjugorje.hr