Uprizorene žive jaslice ispred crkve sv. Jakova

Prvo uprizorenje živih jaslica zajednice Cenacolo bilo je na Badnju večer, nakon svete mise u 18 sati, na platou ispred crkve sv. Jakova u Međugorju, za župljane i hodočasnike.

U predstavu su se i ove godine uključili mladi iz župe Međugorje.

Iduće uprizorenje živih jaslica je u srijedu,na Mladence 28. prosinca nakon sv. mise u 15 sati za djecu i njihove roditelje. Žive jaslice su na programu i na Staru godinu kao i Novu Godinu nakon večernje sv. mise u 18 sati. medjugorje.hr.