Župne obavijesti i molitveni program u Međugorju (26. rujna - 3. listopada)

Najnoviji župni listić sa obavijestima i misnim nakanama za pokojne možete pogledati OVDJE!

Svete mise u iduću nedjelju u 7, 8, 9:30, 11 i 18 sati. U područnim crkvama u Miletini, Vionici i Šurmancima u
9 sati.

MARIJINE RUKE POZIVAJU
Sve župljane kojima je potreban ogrijev (drva za grijanje),kao i druge potrebštine (u hrani, odjeći…) da se jave u ured Marijinih ruku!