Budi, Gospo, uvijek moja pomoć

Uzvišena Kraljice, ti vodi uvijek moja dijela. Marijo, tebe, koju je Anđeo nazvao blaženom, svi će narodi, kao što si predvidjela, zvati blaženom.

Ti si jedina među smrtnicima rodila Riječ koja je od tebe uzela tijelo. O, Djevice, Majko Božja, prosvijetli me svojim božanskim svjetlom, Roditeljsko najvišega Svjetla, izagnaj svaku tamu iz moje duše, da bih i ja mogao slaviti tebe, koju svi naraštaji zovu blaženom.

Neka uvijek tebi ulaze hvale iz naših srdaca, tebi koja si poništila odredbu naše davne osude, koja si nadoknadila Evin grijeh, tebi koja si uzrok pomirenja ljudskog roda s Bogom, most sjedinjenja sa Stvoriteljem, sveta Majko Božja, Tebi, Blažena, ispunjena tolikom radošću, puna milosti, uzdižemo glas svoga srca: moli Boga, koga si rodila, da oslobodi od svake pogibelji one koji te neprestano slave u ljubavi.

Presveta Djevice, uvijek mi pomaži, Majko Božja koja ljubiš milosrđe, slavimo te u sve vijeke. Amen.

Iz molitvenika "Gospin hodočasnik"

Označeno u