Glas šutnje

Šutnja nad grobovima koje pohađamo ispunjena je, Gospodine, tihom molitvom.

Pa i kad na grobu ne umijemo izustiti ni jedne riječi, naša šutnja postaje molitvom jer u vjeri znamo, Gospodine, da u tebi život je. Ti slušaš našu šutnju i krijepiš je nadom u darovanu vječnost. Pred tajnama i neizvješnošću zemaljskog života utječemo ti se molitvom i vapajem. Pred tajnom nebeskoga života, koji se rađa po našem umiranju, utječemo ti se šutnjom i pouzdanjem u tvoju dobrotu.

Neka, Gospodine, danas ova molitva šutnje pronikne i preobrazi naš život i naše riječi da sve što činimo i što govorimo bude navještaj života koji si nam u vječnosti pripravio. Zato poslušaj i usliši danas, Gospodine, riječi naše šutnje Amen.

Iz molitvenika: Za duše naših pokojnika

Označeno u