Litanije Isusove muke i smrti

Isuse Ti si po svojoj muci donio cijelom svijetu spasenje. Pomozi molim Te, da muka koju proživljavam i moje molitve upućene Tebi urode plodom.

Hvala Ti dobri i dragi Isuse. Sačuvaj mene i moju obitelj od svakog zla i pomozi da se uvijek uzdamo u Tvoju svetu pomoć i zaštitu. Pogledaj na mene i usliši me Isuse!

Gospodine, smiluj se,
Kriste, smiluj se,
Gospodine, smiluj se,
Kriste, čuj nas,
Kriste, usliši nas

Oče nebeski, Bože, - smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, - smiluj nam se
Duše Sveti, Bože, - smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, -II-
Isuse, za trideset srebrnika prodani
Isuse, u vrtu na smrt ožalošćeni
Isuse, u molitvi krvavim znojem obliveni
Isuse, od Jude poljupcem izdani
Isuse, kao razbojnik konopcima svezani
Isuse, na sud Ane i Kajfe vođeni
Isuse, od sluge zaušnicom udareni
Isuse, od Kajfe kao hulitelj okrivljeni
Isuse, u obraz pljuvani
Isuse, od Petra triput zatajeni
Isuse, od Heroda ismijani
Isuse, Pilatu kao zločinac predani
Isuse, gorim od ubojice Barnabe procijenjeni
Isuse, ljutim bičevima bijeni
Isuse, skrletnim plaštem zaogrnuti
Isuse, trnjem okrunjeni
Isuse, na smrt nepravedno osuđeni
Isuse, pod teškim križem satrveni,
Isuse, kao janje na klanje vođeni,
Isuse, čavlima na križ pribijeni
Isuse, među dva razbojnika na križ uzdignuti
Isuse, na križu ismijani
Isuse, žučju i octom napojeni
Isuse, za ljubav našu na križu preminuli,
Isuse, kopljem probodeni
Isuse, u krilo žalosne Majke položeni
Isuse, u novi grob sahranjeni
Isuse, od Oca uzvišeni

Milostiv budi, oprosti nam, Isuse!
Milostiv budi, usliši nas, Isuse!

Od svakog zla, - oslobodi nas, Isuse!
Od svakoga grijeha, - oslobodi nas, Isuse!
Od nagle i nepripravne smrti
Od smrti vječne
Za gorku muku i smrt tvoju
Za pet presvetih rana tvojih
Za boli žalosne Majke tvoje

Mi grešnici, - tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš živi spomen svoje muke, - tebe molimo, usliši nas!
I smrti u našem srcu probuditi
Da se dostojiš pravu pokoru i sretnu smrt milostivo nam udijeliti
Da se dostojiš postojane u kušnjama nas uzdržati
Da se dostojiš svim vjernim mrtvima pokoj vječni darovati

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – oprosti nam , Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, - usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, - smiluj nam se, Gospodine.

Pomolimo se
Gospodine, Isuse Kriste, Otkupitelju svijeta, koji si prolio svoju krv za otpuštenje grijeha, ponizno te molimo neka nas neprocjenjivo dostojanstvo tvoje muke i smrti potakne na obraćenje i poveća u nama ljubav. Koji živiš…

DRUGI NAČIN LITANIJA
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Isuse, Sine Boga života, smiluj se nama!
Po Tvom svetom životu i vladanju, smiluj se nama!
Po svetom životu i smrti Tvojoj, smiluj se nama!
Po žalosti što si je trpio kad si išao u Getsemani, smiluj se nama!
Po Tvojoj triput ponovljenoj molitvi, smiluj se nama!
Po Tvojoj smrtnoj tjeskobi na Maslinskoj gori, smiluj se nama!
Po predanosti Tvoje volje volji Očevoj, smiluj se nama!
Po Tvom krvavom znoju, smiluj se nama!
Po Tvom teškom i bijednom zatvoru, smiluj se nama!
Po sramotnoj ćuški kod Anne, velikog svećenika, smiluj se nama!
Po izrugivanju i vezanju što si u noći pretrpio, smiluj se nama!
Po krivoj presudi što je Kajfa nad Tobom izgovorio, smiluj se nama!
Po izrugivanju što si ga kod Heroda podnio, smiluj se nama!
Po svim poniženjima i bolima što si ih podnio dok su Te vukli od jednog suca do drugoga, smiluj se nama!
Po Tvojoj strpljivosti i šutnji, smiluj se nama!
Po Tvom pogrdnom svlačenju i vezanju za stup, smiluj se nama!
Po Tvom bolnom bičevanju, smiluj se nama!
Po Tvom bolnom i sramotnom krunjenju, smiluj se nama!
Po Tvom purpunom odijelu i ruganju, smiluj se nama!
Poradi Tvoga popljuvanoga, presvetog Lica, smiluj se nama!
Poradi pogrda i poruga što si pretrpio kad su Te pokazali narodu, smiluj se nama!
Poradi Tvoga bolnoga Srca, koje je trpjelo kad si čuo povike »Raspni ga, raspni!«, smiluj se nama!
Poradi strašne presude što ju je Pilat nad Tobom izgovorio, smiluj se nama!
Poradi ljubavi kojom si zagrlio križ svoj i položio ga na svoja ramena, smiluj se nama!
Poradi svih udaraca, boli i nevolje što si pretrpio sve do Kalvarije, smiluj se nama!
Poradi krvavih koračaja što si ih učinio sa svojim teškim križem, smiluj se nama!
Poradi gorke boli što si je pretrpio od svoje rane na ramenu, smiluj se nama!
Poradi duboke sućuti što si je osjetio kad Ti je Tvoja Majka došla ususret, smiluj se nama!
Poradi strašne boli i sramote što si je podnio kad su Ti skidali odijelo, smiluj se nama!
Poradi Tvoje tjeskobe i Tvojih jecaja od straha pred razapinjanjem, smiluj se nama!
Poradi bolnih razvlačenja Tvojih udova na križu, smiluj se nama!
Poradi nasilnog pribijanja Tvojih ruku i nogu, smiluj se nama!
Poradi boli što si ih očutio kad se je potreslo Tvoje Presveto Srce i svi Tvoji udovi, smiluj se nama!
Poradi naglog i žestokog dizanja i spuštanja Tvoga križa, smiluj se nama!
Poradi bogohulnih i pogrdnih riječi koje si na križu podnio, smiluj se nama!
Poradi Tvojih sedam svetih riječi što si ih izgovorio, smiluj se nama!
Poradi svih boli što si ih na svom cijelom Tijelu podnio, smiluj se nama!
Poradi ljubavi kojom je gorjelo Tvoje Srce za spas čovječanstva, smiluj se nama!
Poradi svake Tvoje kapljice krvi što si je prolio, smiluj se nama!
Poradi duboke sućuti što je Tvoja Majka podnijela s Tobom i Ti s Njom, smiluj se nama!
Poradi gorkih suza što si ih na križu prolio, smiluj se nama!
Poradi Tvoje žeđi i Tvoga pića od žući i octa, smiluj se nama!
Poradi pada Tvoje glave na prsa, smiluj se nama!
Poradi Tvoje gorke smrtne borbe, smiluj se nama!
Poradi bolnih udaraca što ih je Tvoje Srce pretrpjelo, smiluj se nama!
Poradi posljednjeg, nemilosrdnog udarca, koji je probo Tvoje plemenito Srce, smiluj se nama!
Poradi Tvoje otvorene rane na boku, smiluj se nama!
Poradi vode i krvi što je iz nje potekla, smiluj se nama!
Poradi ljubavi kojom si Ti sva mučenja i boli podnio, smiluj se nama!
Poradi svega onog dopadanja što ga je imao Tvoj Otac poradi Tvoga trpljenja, smiluj se nama!
Poradi zagovora i zasluga Tvoje preslavne Majke i svih svetaca. smiluj se nama!
Spasitelju svijeta, koji si nas svojim križem i trpljenjem otkupio, smiluj se nama!

Isuse čuj nas; Isuse, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Gospodine Isuse, primi ove svete litanije, što ih Tebi prinosim sjedinjujući se s najvećom ljubavlju s kojom si Ti dragovoljno izdržao i podnio sve svoje rane i boli, svu sramotu i prezir, svu svoju tjeskobu i nevolju. Molim Te da bi Ti sve boli što sam ih u tim litanijama spomenuo, sada i uvijek, a posebno na mom smrtnom času pokazao i žrtvovao svom nebeskom Ocu za moje mnogobrojne grijehe kojima sam Ga ikada uvrijedio! Amen!

Označeno u