Molitva bl. Alojzija Stepinca za sedam darova Duha Svetoga

MOLITVA

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srca naša sa svojom mi­lošću i svetom ljubavlju i daj nam: dar mudrosti, da sa slašću razmatramo Božje istine, i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari;

dar razuma, da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstva svete vjere, koliko je to u ovom zemaljskom živo­tu moguće;

dar savjeta, da se uklanjamo zasjedama đavla i svi­jeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i naše spasenje;

dar jakosti, da osobitom odlučnošću svladamo sve napasti i ostale zapreke duhovnom  životu;

dar znanja, da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne odemo stranputicom u duhovnom ži­votu;

dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječemo;

dar straha Božjega, da se čuvamo grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem veličanstvu.

IZVOR: J. BATELJA (ur.): Čovjek čiste savjesti, Razmišljanja i molitve s blaženim Alojzijem Stepincem, Postulatura bl. Alojzija Stepinca, Zagreb, 2016., str. 31.