Nedjelja - večernja molitva

Zrake dana već se gase.
Stvoritelju, čuj nam glase.
Milostivo, Bože mili,
pogledaj nas i zakrili.

Neka bježe ružne slike, grešne sanje svekolike. Zlomu duhu sapni moći, očuvaj nas u čistoći. “Zapovijed vam novu dajem: Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete ljubili jedni druge.”

Prošnje: Neprestano obnavljaj Crkvu svojim Duhom. Uspostavi mir i pravdu među ljudima. Budi na pomoć svim potrebitima. Preminulima udijeli vječni mir.

Bože, ti svome narodu daješ pastire; nek tvoj Duh probudi u Crkvi dostojne službenike oltara te ih učini revnim i krotkim svjedocima svoga Evanđelja.

Ispit savjesti. Oče naš...

O, Bože, daj svim kršćanima da ostave sve što se protivi Božjem zakonu i teže za voljom tvojom, teže za tobom.

Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.