23. Međunarodni susret organizatora hodočašća, voditelja centara mira i međugorskih molitvenih i karitativnih skupina

Dvadeset treći međunarodni susret organizatora hodočašća, voditelja centara mira, molitvenih i karitativnih skupina vezanih za Međugorje, održat će se u Međugorju od 29. veljače do 4. ožujka 2016. godine.

Tema susreta je:
"Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan." (Lk 6, 36)U Gospinoj školi


PROGRAM

Ponedjeljak, 29.02.2016.
15, 00 Registracija sudionika
17, 00 Večernji molitveni program u crkvi

Utorak, 1.03.2016.
9,00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9,30 Predavanje
Stanka
11,00 Susret i razgovor s predavačem
15,00 Rad po jezičnim skupinama
17,00 Večernji molitveni program u crkvi
21,00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Srijeda, 2.03.2016.
9,00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9,30 Predavanje, razgovor
Stanka
11,00 Susret i razgovor s predavačem
14,00 Molitva na Križevcu
17,00 Večernji molitveni program u crkvi
19,00 Novost: Meditacija i večera sa župljanima (kruh i čaj)

Četvrtak, 3.03.2016.
9,00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9,30 Predavanje
Stanka
11,00 Susret sudionika sa župnikom
12,30 Zajednički ručak
15,00 Molitva na Brdu ukazanja
17,00 Večernji molitveni program u crkvi

Petak, 4.03.2016.
9, 00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu
9,30 Iskustva sudionika, sv. Misa

Predavač na seminaru je fra Marinko Šakota, župnik župe Međugorje.
Fra Marinko Šakota rođen je u Čitluku 1968. godine Osnovnu školu pohađao u Čitluku kao i prvi razred Srednje škole.
Tada je izabrao Franjevački poziv pa se uputio u Franjevačko sjemenište u Visoko. Tu je završio 2. razred gimnazije, a ostala dva u Isusovačkoj gimnaziji u Dubrovniku gdje je i maturirao. Franjevački habit je obukao 15. srpnja 1987. na Humcu, gdje je proveo godinu dana Novicijata. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji (1989. – 1990.), nastavio u Zagrebu na Isusovačkom učilištu (1990. -1992.), a završio u Fuldi, Njemačka 1995., gdje je i diplomirao. Vječne zavjete položio je u Širokom Brijegu 1993. godine. Za đakona je zaređen u Zagrebu 1996., a za svećenika u Frohnleitenu 1996. godine. Prva služba bio je Franjevački samostan u Innsbrucku gdje je kao ispomoć proveo godinu dana, zatim kao duhovni pomoćnik u Frohnleitenu, te kao kapelan u Augsburgu . U Mostaru je bio kapelan tri godine, a zatim župnik u Gradnićima sedam godina. Od rujna 2010. je na službi u Međugorju kao kapelan, a od 2013. župnik župe Međugorje.