Prijavite se na adventske e-duhovne vježbe

Fra Darko Tepert, fra Josip Vlašić i fra Marinko Klaić pozivaju na adventske e-duhovne vježbe koje će se održavati od 2. do 25. prosinca, a prijave traju do 1. prosinca.

Prenosimo poziv:

“Vrijeme adventa lijepa je prigoda za ući u nutrinu. Dvije su nutrine koje nam se nude: naša osobna i ona Božja. Tu negdje je i treća dubina, dubina našeg bližnjega. Ipak, čini se da nam advent kako ga svijet doživljava želi pričati jednu drugu priču i izazivati nas zaglušujućom bukom i blještavilom vanjštine. Ta vanjština možda nam je privlačnija i nametljivija, ali biti od nje pobijeđen znači veću vjerojatnost promašiti otajstvo Božića kojem nas advent želi voditi.

Upravo zato nudimo vam jedan nutarnji put i pozivamo vas na suputništvo kroz ovaj advent. Pripremili smo sadržaje za vaše osobne duhovne vježbe koje ćemo svakodnevno slati na e-mail svih koji se prijave.

Kako će izgledati adventske duhovne vježbe? Tema im je uzeta iz Pavlove poslanice Kološanima: ‘Život je vaš skriven s Kristom u Bogu!’ (Kol 3,3). Kroz svakodnevna razmatranja, razmišljat ćemo o temeljima našeg života te moliti da ih spoznamo i da se naš život na njima učvrsti. Na neki način ove duhovne vježbe bit će prigoda za preutemeljiti svoj život s Kristom u Bogu. Poći ćemo tražeći odgovore na ova pitanja:

Tko je i kakav je Bog?
Tko sam ja?
Kako ću živjeti svoje odnose s Bogom i drugima?”

Više o e-duhovnim vježbama doznajte OVDJE.