Sadržaj s oznakom: Fra Mate Logara

Zanimljiv komentar uputio je fra Mate Logara, koji je rodom je iz Sovića, a trenutno na službi u župi Šuica.

Fra Mate Logara rodom je iz Sovića, srednju školu i sjemenište pohađao na Humcu, studij u Zagrebu, đakonsku godinu u New Yorku, kao svećenik bio na službi na Humcu, u Drinovcima i Šuici. Prenosimo objavu sa njegovog Facebook profila;