Sadržaj s oznakom: Gradišće

Hrvatska katolička misija u Željeznom je osnovana 29. lipnja 2022. Dekret o osnivanju se čita 25.9. na prvoj misi u 10.00 sati. Budući da je ovo povijesni događaj za Željezansku biskupiju i Gradišće kao i za Austriju, program utemeljenja i misu će prenositi HRT a popratiti ORF i drugi najavljeni mediji.