Sadržaj s oznakom: Isus Krist

U molitvi misijske krunice susrećemo Isusa Krista i razmišljamo o događajima našega spasenja.

Objavljeno u Molitve | 30.9.2023.

Molitva za obraćenje grešnika

Prečista naša Pomoćnice, naši su grijesi bili uzrokom smrti tvoga dragog Sina, Gospodina našega Isusa Krista.

Objavljeno u Molitve | 13.8.2023.

Snažan zaziv za zaštitu

Moli se držeći uvis Raspelo

Objavljeno u Duhovni kutak | 13.8.2023.

Živjeti u Kristu

Otkriće dragocjenog bisera

Četiri duhovna zakona su način da se navijesti Radosna vijest o spasenju koje nam je dostupno vjerom u Isusa Krista.

Objavljeno u Molitve | 14.7.2023.

Molitva predanja Isusu Kristu

Isuse, ja vjerujem da si Ti Sin Božji.

U Kapandriti u blizini Atene, prije nekoliko godina, pobožni pčelar imena Isidoros Timinis u jednu je košnicu postavio ikonu Raspetog Krista.

Cijeli dan vidim raspetog Isusa i Mariju i Ivana podno križa.

Sunce je povratilo normalni sjaj, a sivo-modri iscrpljeni lik našega Gospodina ponovo postade vidljiv.

Od Rima do brda Sinaj u Egiptu, rana kršćanska ikonografija iznenađujuće je raznovrsna.

Objavljeno u Molitve | 2.4.2023.

Molitva blagoslova grančica

Molitva blagoslova grančica

Krista su prikovali na križ.

Objavljeno u Molitve | 9.3.2023.

Obnova vjere u Isusa Krista

Gospodine Isuse, dođi u moje srce, želim da budeš Gospodar moga života, da mogu tako biti dijete svjetla i poznati Te kao svog osobnog Spasitelja, jer znam i vjerujem da si umro na križu za moje grijehe.

Ne budimo kao ono mnoštvo, kao ljudi koji su mrmljali: "Što Isus ima sa Zakejem?" To su ljudi koji Zakeju nisu dali disati i nisu mu pružali priliku za novi život. Sve je to dio mentaliteta ovoga svijeta koji je daleko od Boga. Moramo se odreći svega toga. Ako se iskreno odreknemo takvih stavova ovoga svijeta, onda ćemo slobodnije zamoliti Isusa da nas izliječi od agresije na svakoga drugoga Zakeja oko nas.

Molitva za utočište u Svetom Boku Isusa Krista

Što Isus Krist čini u Euharistiji?

Stranica 1 od 2