Sadržaj s oznakom: Nagovori

Krunica je srž Biblije i Objave. Krunica je jednostavno moćna, savršena i čudesna molitva.

Poslušajte novi nagovor don Josipa Radića u kojem ističe kako bi svijet davno bio demoniziran bez Krista i koju ulogu i poslanje u tome imaju svećenici

Ako ste nesretni - postoji lijek, kaže u novom poticajnom nagovoru don Josip Radić. U nastavku poslušajte i primite svoju tjednu dozu duhovnih vitamina

Poslušajte poticajni nagovor don Josipa Radića naslovljen - ONO NAJLJEPŠE: tek je pred nama!

Onaj koji je u milosti je nedostupan đavolskim osvajanjima.

Pandemija nam podcrtava da smo smrtni i prolazni.

Kako je moguće da danas toliki ljudi koji idu u Crkvu i pričešćuju se, kunu su da su najčišći vjernici a pritom napadaju papu, biskupe i optužuju svećenike? Kako je moguće da svećenik kleveće drugog svećenika i druge članove crkve?

‘Nemam vremena za Boga. Moj raspored je pretrpan i moj um je zaposlen drugim važnim stvarima. Nemam vremena sjediti i misliti o Bogu niti mu se toliko moliti. Kasnije ću kad nađem vremena‘

Poslušajte novi nagovor don Josipa Radića u kojem progovara o odnosima sa drugima i zlu koje se često krije iza najpobožnijih vanjskih čina kao i iza političkih borbi za najčišće kršćanske vrijednosti krije se licemjerstvo i proračunatost.

Koga slušaš u životu?

Neprijatelj protiv kojeg se borimo je Sotona, i oružje koje je efikasno u borbi protiv njega – je duhovno. Kako pobijediti đavla i izbjeći njegove zamke poslušajte u novom nagovoru…

Ako si postavljate pitanja o životu poslije smrti, znajte – smrt je samo prijelaz; duša nakon smrti nastavlja živjeti.

Zašto vjeruješ u  to što vjeruješ, objašnjava u novom nagovoru don Josip Radić. Poslušajte i primite svoju tjednu dozu duhovnih vitamina.

Bog koristi sve koronaviruse i sve nevolje koje će doći da kroz naš zemaljski put, dok prolazimo ovim životom podnoseći sve naše patnje i koronaviruse kao sliku tih naših patnja da se naše srce i duša pripreme da može primiti taj novi način života i postojanja, kaže don Josip Radić u novom nagovoru osvrčući se na sliku Torinskog platna i o kojim znakovima ono progovara u ovom vremenu.

Veliki petak je za nas kršćane dan najveće sabranosti, promišljanja i pokajanja, dan kad se sjedinjujemo s Kristom u njegovoj muci i smrti . U današnjem nagovoru don Josip Radić…

U trenucima kada zbog koronavirusa ne možemo primiti Isusa kroz svetu pričest možemo prakticirati duhovnu pričest. Kako,poslušajte u nagovoru don Josipa Radića

Stranica 1 od 3