Bog koristi naše grijehe

Kad nekome postane jasno da Bog koristi njegove vlastite grijehe – da ih koristi za svoje ciljeve – postaje ponizan.

Nesavršeni smo, puni smo prisila! A Bog nas ipak nije htio stvoriti drugačije! To nas čini skromnim ali je istodobno tako oslobađajuće! Tvoji grijesi i tvoji darovi dvije su strane jedne jedine medalje. Po svoj prilici jedna ne može postojati bez druge. Da bi razvio svoje darove, moraš prihvatiti svoju tamnu, protivnu stranu, dakle, svoje grijehe kojima si sklon. Ako želiš bolje razumjeti svoje grijehe, tada moraš uvidjeti kako su oni na jedan način darovi – samo pogrešno razvijeni. Bog je tako ponizan i sposoban da oboje može staviti u službu našeg oslobođenja. Mi smo oni koji stvaraju poteškoće da živimo s obje strane. Richard Rohr