Spužva koja briše grijehe

U Oberlandu, u Njemačkoj j, u jednoj seoskoj crkvici može se vidjeti zanimljiva barokna umjetnina: slika raspetoga Krista.

Na slici je i đavao u ruci mu odulja listina, ispisana ljudskinm grijesima. Đavao kao da govori Isusu: “Vidi kakvi su ti ljudi! Zli su. Evo njihovih grijeha, nebrojeni su. Svi će ovi pripasti meni.”

Na suprotnoj strani slike vidi se anđeo. U ruci mu spužva u koju kaplje krv i voda s Isusova probodenog boka. Anđeo spužvom briše grijehe, ispisane na đavolskoj listini. Slikar je htio reći: ISUS je svojom krvlju, opravdao sve ljudske grijehe. Pomirio nas je s Bogom.

Označeno u