Fra Mario na duhovnom seminaru na Kočerinu: Svijet se nalazi u poziciji Sodome i Gomore

Tisuće vjernika iz različitih župa od 12. do 14. ožujka bili su sudionici duhovnoga seminara koji je održan u župnoj crkvi na Kočerinu kod Širokog Brijega.

Seminar pod naslovom Ako se ne obratite svi ćete propasti vodio je kočerinski župnik dr. fra Mario Knezović. Prve večeri voditelj je govorio o „bolestima“ suvremenoga čovjeka na temelju smjernica pape Franje. Među njima su dotaknute duhovna okamenjenost, martizam-preuzetost, duhovni alzheimer, narcisoidnost, suparništvo, umišljenost, egzistencijalna shizofrenija, obožavanje nadređenih, konzumerizam, pripadnost skupinama u zatvorenim krugovima, nestanak radosti i osjećaja za druge, piše Nedjelja.ba.

Drugoga dana fra Mario je govorio o odnosu prema grijehu, osobito ističući pet vapijućih grijeha u nebo: Krv Abelova; sodomski grijeh; jauk potlačenog naroda u Egiptu; jauk stranca, udovice i sirote; nepravda prema zaposlenom radniku.

„Seksualna i moralna izopačenost je uznapredovala. Svijet se nalazi u poziciji Sodome i Gomore koji su živjeli spolnu razuzdanost i prešućivali su glas proroka za obraćenjem. Posljedica takvoga činjenja i moralnoga kaosa bijaše kazna i uništenje tih gradova koji su postali neplodni i bez mogućnosti života“, rekao je fra Mario.


Trećega dana voditelj je istaknuo uzore koji nisu „razvikani“ na javnoj sceni, a žive dubokim pokorničkim životom i svjedoče vjeru. Mnogi među njima su mladi koji se pretvaraju u apostole novovjekoga navještaja i vjerskoga aktivizma. Duhovni seminar je zaključen klanjanjem Isusu u Presvetome Oltarskome Sakramentu. Seminar su pjevanjem pratili Frama s Kočerina i Leon Lasić iz Mostara.