Svevišnji te obdari ljepotom,Sveta Katarina Aleksandrijska divna bješe u licu i stasu,plemenita roda, čak…
Molimo za žrtve napada u Francuskoj! Ali molimo i za sve krajeve svijeta u…
26.8.2015.

Pohvala Bogu

Ovu je molitvu Franjo napisao nakon što je na tijelo primio sv. rane, pa…
"Svemogući vječni Bože, Oče milosrdni i dobri; Stvoritelju neba i zemlje, svega vidljivoga i…
Slavimo Te i hvalimo, Oče nebeski, stvoritelju svega, što si ovo sakrio od umnih…
Stranica 42 od 42