Blaženi Ljudevit iz Casorie

Bl. Ljudevit iz Casorie (1814.-1885.) rodio se 1814. godine, na krštenju je dobio ime Arkanđeo, a po prezimenu je Palmentieri.

Stupio je u franjevačku napuljsku provinciju. Kao mladi svećenik predaje mladim franjevcima filozofiju i ostale znanosti. Na jednome euharistijskom klanjanju 1847. godine dobio je poticaj za zauzetije pastoralno djelovanje. Utemeljuje Akademiju vjere i znanosti, organizira prijevod na talijanski djela sv. Bonaventure, osniva tiskare i glazbena društva, organizira misijska društva, oživljava FSR i uključuje ga u karitativno djelovanje i drugo.

Umro je 1885. godine te je za njega odmah počeo postupak za proglašenje blaženim, a to je bilo 1964. godine.