Sv. Pio V. papa

Sv. Pio V. (1504.-1572.), imena Michele Gleislieri, rodio se 1504. godine u sjevernoj Italiji.

Stupio je u red propovjednika i postao dominikanac. Slovio je kao revan i pobožan redovnik i svećenik.

Vršio je službu inkviztora u područjima koja su graničila s onima koja su nastavali protestanti. Imenovan je biskupom i kardinalom. Za papu je izabran 1566. godine uzevši ime Pio V. Reformirao je rimsku kuriju te uveo disciplinu u Crkvu.

Nije bio vješt u politici, ali je uspio organizirati vojnu akciju koja je 1571. pobijedila kod Lepanta tursku mornaricu. Zasluge je pripisao BDM, te je uveo listopadsku pobožnost u znak zahvalnosti i kao preporuku Crkve u njezin zagovor. Umro je 1572. godine, a žalost Crkve je zbog njega bio velik.