Sveti Andrija apostol

Iako se u Novom zavjetu sv. Andrija spominje svega osam puta, uloga tog ribara iz Betsaide u Galileji medu apostolima i svecima nije nimalo zanemariva.

Upravo je on bio prvi koji je pošao za Isusom. Prvi učenik, prvi apostol. Do trenutka kad kreće za Kristom, Andrija je bio učenik Ivana Krstitelja. Ipak, u trenutku kad Isus dolazi na rijeku Jordan i kad Ivan Krstitelj progovara: "Evo onoga koji oslobađa od smrti, evo onoga koji ruši grijeh" – Andrija usprkos svojoj ribarskoj prostodušnosti, nepogrešivo prepoznaje Isusa. Napušta svoga dotadašnjeg učitelja i kreće za većim. "Ostavlja svjetiljku i hrli prema suncu", kako je to o Andriji pjesnički izrekao sveti aleksandrijski biskup Atanazije u 4. stoljeću. Uz Andriju, za Isusom kreće i Ivan evanđelist, koji između ostaloga bilježi: "Jedan od dvojice koji su, čuvši Ivanove riječi, pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On rano ujutro susrete svoga brata Šimuna i reče mu – 'Našli smo Mesiju, to jest Pomazanika'. I dovede ga k Isusu". Sveti Andrija, dakle, napojen vjerom, odmah počinje vršiti misiju apostola. Od učenika postaje navjestitelj, voditelj. Odmah, za ruku, dovodi novog učenika, svoga brata Šimuna. Onoga u kojem će Isus prepoznati apostolskog prvaka, onoga Petra-Stijenu na kojoj će sazdati svoju Crkvu. Silnog li djela sv. Andrije!

O svetom Andriji obilno pišu apokrifni spisi, pa se prema predaji smatra da su Andriju kao navjestitelja Evanđelja zapali sjeverni krajevi, gdje je stigao sve do današnje južne Rusije i Ukrajine. Predaja kazuje i da je Andrija, baš u skladu sa svojim imenom (Andrija znači "muževni", "hrabri"), bio nepokolebiv i silno uspješan u obraćanju ljudi na pravu vjeru. Toliko uspješan da se rimski upravitelj grada Patrasa u Ahaji pobojao narodnog ustanka pa je dao uhititi svetoga apostola. Mučio ga je na sve načine, pa konačno usmrtio na križu u obliku slova "iks" (X), po čemu je takav križ nazvan "Andrijin križ".

U srednjem vijeku sv. Andrija bio je osobito popularan u Francuskoj, pa otad datiraju i mnoga viteška i vojnička odlikovanja načinjena u obliku njegova križa. Uz to je i glavni zaštitnik Škotske, a diljem svijeta posvećene su mu mnoge velike crkve.