Sveti Aurelije, biskup

Sv. Aurelije je 546. godine postao biskup Arlesa u Galiji. Kao biskup utemeljio je opatiju sv. Petra.

Sudjelovao je na saboru u Orleansu 549. godine na kojem su bile osuđene hereze nestorijanizam i monofizitizam. Na molbu pape Virgilija obraća se gotskom kralju da poštuje rimsku Crkvu i zaključke koncila u Niceji, Efezu i Kalcedonu, a napose u odnosu na arijanizam. Sv. Aurelijw je umro 551. u Lyonu i pokopan je u bazilici svetih apostola.