Sveti Celestin I. papa

Sv. Celestin I. jedno je vrijeme živio u Milanu i poznavao se sa sv. Ambrozijem. Bio je đakon pape Inocenta I., vrlo poštovan i cijenjen, te je 422. godine izabran jednodušno za papu.

Prijateljevao je sa svetim Augustinom i s njime se dopisivao. Osudio je pelagijanizam. Za njegovog pontifikata održan je Efeški koncil 431. godine na kojem je Marija proglašena Bogorodicom. Promicao je misije pa je u Irsku poslao brata Paladija. Sv. Celestin je bio aktivni i energični papa. Umro je 27. svibnja 432. godine te se spominje toga dana u martirologiju. Papa Pascal I. je 6. travnja 817. godine prenio njegovo tijelo u crkvu sv. Praksede u Rimu, gdje se časte njegove relikvije. Dio njegovih relikvija se časti u katedrali u Mantovi te u crkvi sv. Stjepana u Bologni.