Sveti Filip i Jakov, apostoli

Sv. Filip rodom je iz Betsaide, s obale Genezaretskoga jezera.

Najprije je učenik Ivana Krstitelja te Isusov. Isusu je doveo svoga prijatelja Natanaela. Sv. Ivan u svom evanđelju na nekolika mjesta spominje Filipa. Nakon Isusova uzašašća prema predaji propovijeda evanđelje u Suitiji (južni dio Rusije i Ukrajine). Sa svoje dvije kćeri podnio je mučeništvo u Hierapolisu u Frigiji.

Sv. Jakov mlađi sin Alfejev, rođak je Isusov. Nakon uzašašća djeluje u Jeruzalemu gdje nakon mučeništva sv. Ivana Starijeg postaje biskupom Jeruzalema. Sudionik je "prvog koncila". Napisao je jednu poslanicu. Prema Josipu Flaviju kamenovali su ga Židovi između 62. i 66. god.