Sveti Gothard biskup

Sv. Gothard (960.-1038.) rodio se 960. god. Kao sin sluge koji je radio u samostanu Niederalteich u kojem je mogao ići i školu.

Nastavio je više školovanje u Salzburgu. Vratio se i stupio u samostan Niederalteich, zaređen je za svećenika, a 996. je postao opat. Uključio se u tijekove crkvene i redovničke obnove. Uspjeh obnove se na daleko čuo pa je pozvan i u druge samostane unaprijediti obnovu redovničkog života. Godine 1022. ga je stolni kaptol u Hildesheinu izabrao za biskupa. Sve je svoje snage utrošio u poslove svoje biskupije. Umro je 1038. god. Te je sahranjene u katedrali, a štovanje mu se naglo širilo i po drugim zemljama.