Sveti Herman Josip

Sv. Herman Josip živio je na prijelazu 12. na 13. stoljeće. Rano se odlučio za premonstratski poziv. Studirao je u samostanu Mariengarten te postao svećenik.

Uživao je ugled kao veliki propovjednik i vrstan duhovni vođa. Slovio je kao mistik i asketa. Bio je pjesnik te je spjevao nekoliko himana koji su se upotrebljavali u bogoslužju. Umro je 1241. godine u cistercitskom samostanu Hoven kod Bonna. Štovanje mu je crkva potvrdila 1958. godine.