Sveti Ivan Fakundo

Sv. Ivan Fakundo (1430.-1479.) rođen je 1430. u sv. Fakundu, danas Sahagun, sjeverno od Valladolida.

Studira filozofiju i teologiju, a od 1457. kanonsko pravo u Salamanki. Upravo će u tome gradu razviti svoje propovjedničko poslanje. Utjecao je na javni život grada, uspješno je mirio u njemu napetosti. Nakon kraće bolesti se povlači 1463. g. i postaje augustinac. Ponovo ga traže da propovijeda kako bi se moral u gradu popravio. I punih 12 godina vrši ,,drugu rundu" svoga propovjedničkoga poslanja. Umro je 1479. godine, izgleda da ga je otrovala jedna žena koju je opomenuo zbog nemorala. Njegove se relikvije čuvaju u novoj katedrali u Salamanki.