Sveti Jakov Markijski

Sv. Jakov Markijski (1394.-1476.) rođen je u talijanskoj pokrajini Marche, u mjestu Monte Bandone.

U Perugi je studirao pravo gdje se mogao susresti sa sv. Ivanom Kapistranskim. Stupio je u Red Manje braće 1416. godine. Novicijat je proveo u asiškim Carcerima, a svršivši studij teologije zaređen je za svećenika.

Pokazao se kao vrstan propovjednik pa je neumorno obilazio talijanske krajeve propovijedajući. S vremenom se proširilo područje njegovog djelovanja pa djeluje i u našim krajevima: u Dalmaciji, Bosni, Slavoniji i Srijemu.

Pomaže sv. Ivanu Kapistranskom u obrani Beograda 1456. godine u borbi s Turcima. Pape su mu povjerile službe apostolskog nuncija i generalnog vizitatora. Promicao je obnovu Reda Manje braće u vjernijem življenju duha sv. Franje.

Umro je u Napulju 1476. godine, a grob mu se nalazi u crkvi sv. Marije Nove.