Sveti Marko evanđelist

Sv. Marko Evanđelist više se puta spominje u Djelima apostolskim.

Prvi put kao sin Marije udovice koja je posjedovala kuću u Jeruzalemu u kojoj su se često sastajali apostoli, u njoj se sklonio Petar nakon zatočenja i zatvora.

Marko je bio nećak apostola sv. Barnabe. S njim i sa sv. Pavlom uputio se u Antiohiju, Cipar i Malu Aziju (prvo misijsko putovanje sv. Pavla).

Razišao se sa sv. Pavlom, što je bio i povod da se raspao tandem blagovjesnika Pavla i Barnabe. Postao je Marko učenik i sljedbenik sv. Petra kojeg je pratio i slušao naviještati Krista a po tom je propovijedanju napisao evanđelje. Tradicija kaže da je osnovao crkvu u Aleksandriji i ondje podnio mučeništvo. Godine 815. prenesene su relikvije sv. Marka u Veneciju čiji je postao zaštitnik i simbol.