Sveti Miltijad, papa

Sv. Miltijad primio je iz ruku cara Konstantina Velikog "Milanski edikt" 313. godine po kojem se kršćanska vjera priznaje te dobiva slobodu djelovanja. Bio je podrijetlom iz Afrike.

Na Petrovu stolicu je sjeo početkom srpnja 310. godine. Za njegova pontifikata je car Konstantin pobijedio takmaca cara Maksencija na Malvijskome mjestu na Tiberu. Konačno je Crkva mogla slobodno djelovati. U svemu tome ima i zasluga papa Miltijad kojeg će sv. Augustin nazvati "pravim sinom Kristova mira". Papa je od cara dobio Lateransku palaču pokraj koje će započeti gradnja bazilike.

U njegovo vrijeme Crkva je imala poteškoća s donatistima koji su nijekali oproštenje grijeha po sakramentu pokore pa je papa sazvao sinode da se to riješi. Pontifikat mu je trajao od 310. do 314. godine.