Sveti Montan i Maksima mučenici

Sv. Montan i Maksima srijemski su mučenici o kojima imamo malo podataka.

Za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana 304. godine sklonio se u Sirmium (Srijemsku Mitrovicu) svećenik Montan sa svojom ženom Maksimom.

Jedno je vrijeme bio nepoznat, ali je netko zamijetio njihovo ponašanje pa su bili prijavljeni da su kršćani te su uhićeni. Mučeništvo su podnijeli zajedno, a s njima Kvadrat, Tedozije, Emanuel i još 40 neimenovanih kršćana. Bili su bačeni u rijeku Savu. Budući da su podnijeli mučeništvo na našem području, dobro je da očuvamo na njih trajnu uspomenu.