Sveti Rupert

Sv. Rupert je živio na prijelazu iz 7. u 8. stoljeće. Potječe iz jedne plemićke franačke obitelji.

Djelovao je u Wormsu ali je prešao u Bavarsku gdje je želio pomoći kršćanima u materijalnom i duhovnom pogledu. Stekao je povjerenje bavarskog kneza te je dobio posjed oko Salzburga. Na njemu je sagradio samostan i crkvu sv. Petra u kojoj je bio opat a koji će postati središte širenja i utvrđivanja kršćanske vjere na području Bavarske i pokrajine Salzburg. Bio je opat biskup sve do svoje smrti 718. god. Zaštitnik je grada i pokrajine Salzburg, te njezin znak koji ih predstavlja u svijetu.