Sveti Vid

Sv. Vid rodio se potkraj 3. stoljeća na Siciliji u poganskoj obitelji. U najranijoj mladosti su ga u kršćanstvo uputili dadilja Krescencija i učitelj Modest.

Bio je živahan dječak tako da je uočen kao kršćanin. Bog je preko njega činio čudesa pa se za njega zainteresirao i car Dioklecijan koji ga je pozvao u Rim da mu izliječi sina od padavice. Predaja kaže da ga je i izliječio, ali je umjesto nagrade, mučen i pogubljen.

Štovanje sv. Vida brzo se širilo a napose među slavenskim narodima. Tako je u Hrvatskoj njemu posvećeno 123 crkve i kapele te brojni oltari sa slikama ili kipovima. Njegove se relikvije čuvaju u st. Denisu (Pariz) i Pragu gdje se nalazi relikvijar njegove ruke. Sv. Vid je zaštitnik grada Rijeke.

Označeno u