SVJEDOČANSTVO SUDIONIKA 29. Međunarodne duhovne obnove za organizatore hodočašća, voditelje centara mira, molitvenih i karitativnih skupina vezanih za Međugorje

Prvi sam put na ovoj Duhovnoj obnovi za organizatore hodočašća... Znao sam da ona postoji, ali sam nekako razmišljao kako je to za strance, a ne za nas Hrvate iako i ja organiziram hodočašća u Međugorje već 13 godina. Inače je porazan broj sudionika iz hrvatskog govornog područja. Sada nas je bilo petero, dvije žene iz samog Međugorja i nas troje iz Hrvatske.

Moji utisci o duhovnoj obnovi su vrlo pozitivni i preporučio bih je svakome: od upoznavanja sa fratrima koji služe na župi, sa župnikom, od sklapanja nekih novih poznanstava s drugim vodičima i Centrima Mira, saznavanja podataka koje nisam znao npr. da prijavom u info centar možeš dogovoriti franjevca koji će imati katehezu za tvoju grupu kako bi se zadržala prava linija međugorske duhovnosti.

Pokupio sam puno kontakata, puno ideja za nastavak mog rada (proširile su mi se mogućnosti obogaćivanja hodočašća npr. posjetom kipu Pobijenih hercegovačkih franjevaca, informacijama o povijesti Međugorja i Hercegovine, posjetom crkvi u Šurmancima, grobu fra Slavka Barbarića…)

Osim informacijski, ovi dani su me obnovili i duhovno, preko molitve i vrlo korisnih kateheza fra Zvonimira o prirodi grijeha. Pojasnilo mi se što je zapravo grijeh, da li je to samo kad sagriješiš ili je on počeo puno prije toga, kad ti se rodio u mislima… Tako da sam i sa duhovne strane dobio spoznaju od kuda dolazi grijeh, od kuda dolazi „moj problem s Bogom i Njegov sa mnom“.