SVJEDOČANSTVO Sveta misa za mene

Posvjedočit ću vam kako sam ja krenula svakodnevno na Svetu misu.

Nakon perioda u korizmi kada sam na misu odlazila svaki petak, stalno sam osjećala potrebu i želju za još više takvih trenutaka. Već nakon 3 mjeseca sam osjećala želju i potrebu za misom u bilo kojem danu te sam tako s vremena na vrijeme krenula svaki dan na misu. Shvatila sam koliko me je sveta misa i Božja riječ izliječila, kako je sva moja bol koju sam nosila na srcu nestala. Svi tereti i problemi su postupno riješeni.

Za sve to je zaslužan moj ISUS kojega sam primala svakodnevno i koji me liječio. Otvorite svoja srca i vjerujte Mu, dolazite k Njemu, odvojite tih pola sata za Njega i vidjet ćete Njegovu ruku u svemu. BVB

Svjedočanstvo je preuzeto sa duhos.com

Označeno u