Kraći postupak za proglašenje nevaljanosti braka

Ne podupirati ništavnost, nego brzinu postupka – to je okosnica danas objavljenih motu proprija papa Franje: „Mitis Iudex Dominus Iesus“ i „Mitis et misericors Iesus“ o reformi kanonskoga postupka za proglašenje nevaljanosti ženidbe u Zakoniku kanonskoga prava i u Zakoniku kanona Istočnih crkvi.

Briga za spas duša Petrova je nasljednika potaknula da biskupima pruži ove reformske dokumenet koji se odnosi na razloge nevaljanosti ženidbe. Papa Franjo, na tragu svojih prethodnika i nastavljajući djelo započeto prije Izvanredne biskupske sinode o obitelji, održane prošle godine, ustanovljenjem Povjerenstva za proučavanje predmeta, potvrđuje da je brak „temelj i počelo kršćanske obitelji“ te da svrha dokumenta nije podupirati nevaljanost ženidbe, već brzinu sudskoga postupka.

Sve to i radi prekomjernoga broja vjernika, koje – premda žele steći mir savjesti – pravne strukture Crkve, zbog moralne i prostorne udaljenosti, vrlo često uznemiruju. Postupci trebaju biti brži i pristupačniji, što je na nedavnoj Sinodi o obitelji i zatraženo, kako bi se izbjeglo da srce vjernika koji čekaju pojašnjenje svoga statusa, ne obuzmu sumnje – piše Sveti Otac.

Uzroke nevaljanosti i dalje treba raspravljati sudskim, a ne upravnim putem, kako bi se istina svete veze najbolje zaštitila. Radi brzine, ovlašćuje se samo jedan pravorijek u korist izvršne nevaljanosti, dakle više nisu potrebne dvije suglasne odluke.

Ustanovljen je pojedinačni sudac, uvijek klerik, odgovoran biskupu, a i sam je biskup sudac među povjerenim mu vjernicima. Stoga je poželjno da biskup u velikim i malim biskupijama potakne preustroj crkvenih struktura te da sudsku službu glede ženidbe uredima kurije ne povjerava u cijelosti – stoji u dokumentu.

Dokumentarnom postupku koji je na snazi pridružuje se kraći „u slučajevima kada je prijavljena nevaljanost poduprta posebno razvidnim dokazima“, primjerice kad oboje supružnika prijavljuju nevaljanost ženidbe ili pak samo jedan s privolom drugoga.

Kako bi se štitila nerazrješivost braka, biskup koji je „jamac katoličkoga jedinstva u vjeri i stezi“ bit će sudac u kratkom postupku.

Vraća se priziv na metropolijski sud kao „razlikovni znak sinodskog obilježja Crkve“. Papa se obraća i biskupskim konferencijama, koje treba poticati apostolski nemir da raspršene vjernike dostignu, a koje isto tako trebaju poštovati pravo pojedinoga biskupa da u svojoj partikularnoj Crkvi ustroji sudsku vlast.

Ponovno se potvrđuje besplatnost postupka kako bi “Crkva, pokazujući se vjernicima kao velikodušna majka“, u predmetu usko povezanom sa spasom duša, očitovala „besplatnu Kristovu ljubav koja nas je sve spasila“. I nadalje je moguć utok Apostolskoj

Stolici, odnosno Rimskoj roti, poštujući drveno pravno načelo, kako bi se jačala veza između Petrove stolice i Partikularnih crkvi.

Označeno u